RAPPORTER

Tilstandsrapporter

BORUM Byggerådgivning udfører alle former for tilstandsrapporter. En tilstandsrapport er ofte en vigtigt analytisk dokumentation, der fx kan bestemme omfanget af en renoverings sag eller en forsikringsskade. Det er meget individuelt hvor omfattende en tilstandsrapport skal være, men den skal i omfang og detaljeringsgrad modsvare behovet i den enkelte opgave. Vi har ekspertisen til at sikre at din tilstandsrapport bliver af nøjagtigt det omfang og kvalitet som din opgave kræver.

Vedligeholdelsesopgaver

BORUM Byggerådgivning udarbejder detaljerede vedligeholdelsesrapporter med en tydelig oversigt over intervaller for udførelse af de enkelte arbejder, med hensyn til såvel økonomi som tid. Vi har stor forståelse for ejer- og lejer foreninger, bestyrelser, administratorer osv., at der foreligger troværdige og langsigtede vedligeholdelsesplaner, for at sikre at den langsigtede planlægning af vedligeholdelsesarbejdet foretages på baggrund af en professionel vurdering, og ikke kortsigtede politiske beslutninger.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.