FUGT OG SKIMMELSVAMP

Alle boliger kan få Fugt og skimmelsvamp. Hvis problemer med fugt og skimmel ikke håndteres rettidigt og korrekt, kan det medføre store skader, og blive en stor udgift for ejeren. Bygningsdele og løsøre ødelægges, men kan også være sundhedsfarligt beboerne. Skadelige stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker mennesker og boliger på forskellige måder. Skadelige stoffer kan påvirke indeklimaet i en negativ retning, så bygningen bliver sundhedsskadelig at opholde sig i. Skadelige stoffer kan også udgøre et problem ved håndtering – for eksempel ved nedrivning – og dermed påvirke arbejdsmiljøet for håndværkerne i en byggeproces. Endelig kan der være tale om et affaldshåndteringsproblem, når skadelige stoffer forurener ved bortskaffelse og deponering.

BORUM Byggerådgivning har den rette viden, erfaring og udstyr, og kan fastslå problemets omfang. Vi fastlægger også fugt og skimmel skadernes omfang, og den mest økonomiske metode for udbedring vælges.

BORUM Byggerådgivning har fagfolk med stor viden og mange års erfaring inden for fugt og skimmelsvamp bekæmpelse. Vi servicerer private, forsikringsselskaber, boligselskaber og håndværkere, med alt fra måling og analyse, til rådgivning om forebyggelse og udbedring. BORUM Byggerådgivning har tilknyttet et laboratorium som forestår alle analyser, der sikrer at den korrekte udbedring anvendes.

En fugt eller skimmelskade sker typisk efter en vandskade, eller som følge af manglende bygningsvedligeholdelse eller ved forkert brug af boligen.

Ved skimmelskade, eller mistanke herom, besigtiger vi ejendommen, og udfører forskellige tests og metoder, der klarlægger skadens omfang, men også årsagen til skaden . Herefter udarbejdes en rapport til kunden. Med udgangspunkt i rapporten samt vores erfaring, rådgives kunden og får forslag til udbedring af skaderne, så som behov for affugtning, udtørringstider m.m.

Herunder eksempler på fugt og skimmelsvamp: skimmel

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.