ASBEST, BLY OG PCB

Hos Borum Byggerådgivning, udtager vi prøver af Asbest, bly og PCB og rådgiver om risikovurdering og håndtering af de konstaterede skadelige stoffer. Borum Byggerådgivning har tilknyttet et laboratorium som forestår alle analyser.

Det er ofte en økonomisk fordel at inddrage Borum Byggerådgivning så tidligt i en renoveringsopgave, således at man er på forkant med eventuelle forureningskilder.

PCB PCB (Polychlorerede Biphenyler) er mest kendt som tilsætning til bløde bygningsfuger, men kan forekomme i en lang række byggematerialer fra 1950’erne og 1970’erne.

Asbest Asbest har været anvendt i byggematerialer fra 1920’erne og helt frem til midten af 1986, hvor det blev forbudt i byggematerialer.

BLY Bly har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i maling, grunder samt som metallisk bly i form af inddækninger mv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.